ออกเหตุจับงูเข้าบ้านประชาชน

25 ส.ค. 64
ออกเหตุจับงูเข้าบ้านประชาชน
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่ามีงูอยู่บริเวณบ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้ออกบริการเหตุดังกล่าวและได้นำงูปล่อยสู่ธรรมชาติ
แจ้งเหตุงานป้องกันฯ โทร 044-991447-8 ต่อ 21