เข้าประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

24 มี.ค. 65

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามได้เข้าประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 เทศบาลตำบลจระเข้หิน

 

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม