เข้าร่วมต้อนรับนางสาวจิตรภา ทองดอนเสียง รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน

01 พ.ย. 65

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมต้อนรับนางสาวจิตรภา ทองดอนเสียง รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน