เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารืองานเครือข่ายมวลชลสัมพันธ์

29 มิ.ย. 65
29 มิถุนายน 2565  10.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน
นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและพนักงาน
ร่วมประชุมปรึกษาหารืองานเครือข่ายมวลชลสัมพันธ์
ณ โรงงานน้ำตาลครบุรี