เข้าร่วมประชุมหารือ และวางแผนการตรวจ ATK เชิงรุกให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน 100%

28 ม.ค. 65

วันที่ 28 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุมหารือ และวางแผนการตรวจ ATK เชิงรุกให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน 100% เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมกับหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน