เข้าร่วมประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตลาดและการจัดระเบียบตลาดสดเทศบาล และได้ลงพื้นที่สำรวจและร่วมกันจัดระเบียบของตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการต่อไป

02 พ.ย. 65

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ พ่อค้า แม่ค้า ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตลาดและการจัดระเบียบตลาดสดเทศบาล และได้ลงพื้นที่สำรวจและร่วมกันจัดระเบียบของตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการต่อไป