เข้าร่วมประชุม การเตรียมการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรีประจำปี 2565

28 ม.ค. 65

วันที่ 28 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดย นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน นายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน และนางสาวมิรันตรี ศิริเมฆา นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุม การเตรียมการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรีประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอครบุรี (ชั้น2)