เข้าร่วมหารือปัญหาฝุ่นที่ปลิวในเขตชุมชน

23 ก.พ. 65

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน ) บริษัทผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด ได้เข้าร่วมหารือปัญหาฝุ่นที่ปลิวในเขตชุมชน และสรุปประเด็นปัญหาทางฝุ่นละออง พร้อมหามาตรการแก้ไขต่อไป