เข้าร่วมหารือเรื่องการใช้พื้นที่การเกษตรเพื่อจัดทำแปลงสาธิตโครงการชลประทานอัจฉริยะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน

18 ต.ค. 65
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา10.00 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมหารือเรื่องการใช้พื้นที่การเกษตรเพื่อจัดทำแปลงสาธิตโครงการชลประทานอัจฉริยะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน