จัดเตรียมสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid19)

19 ก.ค. 64

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบหอประชุมโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid19) ณ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา