เตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid19)

07 ก.ค. 64

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลฯ ได้เตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid19) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน