เทศกาลผลไม้และของดีตำบลลำเพียก ครั้งที่ 1

30 มิ.ย. 65

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของ นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้ นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศบาลตำบลจระเข้หิน นางอโนทัย ชอบสว่าง ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้เข้าร่วม “เทศกาลผลไม้และของดีตำบลลำเพียก ครั้งที่ 1″ ณ องค์การบริหาส่วนตำบลลำเพียก โดยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้