“เทศกาล ขนุนโลก หนุน นำ หมากมั่งมี ครั้งที่ 1”

21 พ.ค. 65

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรีนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานได้เข้าร่วมงาน” เทศกาล ขนุนโลก หนุน นำ หมากมั่งมี ครั้งที่ 1 “โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา