เทศบาลตำบลจระเข้หินลงพื้นที่หลังได้รับคำร้องทั่วไปจากชาวบ้านไผ่หมู่ที่ 6 ขอความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการตัดกิ่งไม้ ออกจากสายไฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน

09 ก.ย. 64
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่หลังได้รับคำร้องทั่วไปจากชาวบ้านไผ่หมู่ที่ 6 ขอความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการตัดกิ่งไม้ ออกจากสายไฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน ในฤดูฝนนี้ซึ่งช่วงนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเทศบาลตำบลจระเข้หินรู้สึกห่วงใยประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินเป็นอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และระวังอันตรายจากพายุฤดูฝนด้วยคะ ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลจระเข้หิน
– เทศบาลตำบลจระเข้หินขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลฯเป็นอย่างยิ่งคะ