เทศบาลตำบลจระเข้หินลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินที่ได้รับความเสียหายจาก พายุฝนและลมกระโชกแรง

22 เม.ย. 66
วันที่เสาร์ 22 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้รับแจ้งจากประชนชนและได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินที่ได้รับความเสียหายจาก พายุฝนและลมกระโชกแรง ซึ่งพบบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 7 หลังคาเรือน ได้แก่
1.บ้านเลขที่ 151 หมู่ 8 นายจักรพงษ์ ทรงบันดิษฐ์
2. บ้านเลขที่ 152 หมู่ 8 นางกำรอ ทรงบันดิษฐ์
3. บ้านเลขที่ 100 หมู่ 8 นางจำปี กุศลสูงเนิน
4. บ้านเลขที่ 561 หมู่ 1 นางคณิตตา บุญผวน
5. บ้านเลขที่ 315 หมู่ 1 นางมณีวรรณ ย่อมกระโทก
6. บ้านเลขที่ 326 หมู่ 8 นางสาวมลิวัลย์ เหมือนเพชร์
7. บ้านเลขที่ 333 หมู่ 6 นางอมรรัตน์ อินทร์มา
ทางเทศบาลตำบลจระเข้หิน จะดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่อไป
“เพราะทุกข์ของท่านคืองานของเรา”