เทศบาลตำบลจระเข้หินลงพื้นที่เพื่อแก้ไขเหตุรำคาญจากการเลี้ยงสัตว์ 2563

01 มิ.ย. 63

เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขเหตุรำคาญจากการ เลี้ยงสัตว์