เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ปรึกษาหารือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อนำตู้ATM มาติดตั้งหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน

26 ส.ค. 64

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้หารือกับนายชาติ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาครบุรี เพื่อนำตู้ATM มาติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยทางธนาคารกรุงไทยสาขาครบุรีจะเข้ามาดำเนินการติดตั้งในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้