เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ออกให้บริการตรวจคัดกรองประชาชนในเขตเทศบาลฯ

02 ก.ย. 64

เช้าวันที่ 2 กันยายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ออกให้บริการตรวจคัดกรองประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหารในตลาดเทศบาลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคโควิด-19