เทศบาลตำบลจระเข้หินได้จัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการตู้ ATM กรุงไทย บริเวณหน้าเทศบาลตำบลจระเข้หิน

03 ก.ย. 64

เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้จัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการตู้ ATM กรุงไทย บริเวณหน้าเทศบาลตำบลจระเข้หิน