เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้กักตัวที่รักษาหายแล้ว

14 ก.ย. 64

วันที่ 14 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้กักตัวที่รักษาหายแล้ว ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน