เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขยายตัวของผักตบชวา

11 ส.ค. 64

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขยายตัวของผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน