เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8 ได้ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่ชาวบ้านได้ร้องทุกข์

15 ก.ย. 64

วันที่ 14-15 กันยายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล ได้ลงพื้นที่บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8 ได้ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่ชาวบ้านได้ร้องทุกข์ และดำเนินการแก้ไขปัญหารางระบายน้ำชำรุด เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน