เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากพายุฤดูฝน ณ โรงเรียนบ้านไผ่

16 ก.ย. 64

วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้าง ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากพายุฤดูฝน ณ โรงเรียนบ้านไผ่