เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากพายุฤดูฝน ณ ถนนหน้าโรงเรียนบ้านไผ่

17 ก.ย. 64

วันที่ 16-17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้าง ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากพายุฤดูฝน ณ ถนนหน้าโรงเรียนบ้านไผ่