เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน

21 ก.ย. 64

วันที่ 21 กันยายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หินได้ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลจระเข้หินเพื่อปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน โดยการนำของ นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ