เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหารางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษขยะและสิ่งปฏิกูลตามที่พี่น้องชาวเทศบาลฯได้ร้องทุกข์ ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1

11 พ.ย. 64

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล ได้ลงพื้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหารางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษขยะและสิ่งปฏิกูลตามที่พี่น้องชาวเทศบาลฯได้ร้องทุกข์ ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1