จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานวันลอยกระทง ณ บริเวณริมคลองจระเข้หิน

19 พ.ย. 64

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่บริเวณริมคลองจระเข้หินเพื่อจัดเตรียมสถานที่ ในวันลอยกระทงนี้