เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ร่วมช่วยเหลือ ปรับภูมิทัศน์ ส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนบ้านไผ่ให้เป็นโรงเรียนคู่กับชุมชนตลอดไป

29 พ.ย. 64
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ร่วมช่วยเหลือ ปรับภูมิทัศน์ ส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนบ้านไผ่ให้เป็นโรงเรียนคู่กับชุมชนตลอดไป
และได้พัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่เดินทางมาซื้อสินค้า ณ ตลาดสด
เทศบาลตำบลจระเข้หิน