เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนนบริเวณโค้งอิหนิง

03 ธ.ค. 64

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนนบริเวณโค้งอิหนิง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในการสัญจรไป-มา และเพื่อปรับทัศนียภาพให้ดียิ่งขึ้น