เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดถนนบริเวณทางไปคลองโบสถ์(บ้านไผ่)

07 ม.ค. 65
7มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน
นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดถนนบริเวณทางไปคลองโบสถ์(บ้านไผ่)เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา ของผู้ใช้ถนน ต่อไป