เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนเส้นทางไปวัดปราสาททอง

10 ม.ค. 65
วันที่ 10 มกราคม 2565
เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนเส้นทางไปวัดปราสาททอง เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น