เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านผู้พิการและเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินต่อไป

11 ม.ค. 65

11 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หินร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านผู้พิการและเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินต่อไป