เทศบาลตำบลจระเข้หิน ขอเชิญชวน นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ” ในวันเสาร์ที่14มกราคม2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน

11 ม.ค. 66

เทศบาลตำบลจระเข้หิน ขอเชิญชวน นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ” #ในวันเสาร์ที่14มกราคม2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน