เทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมกับพี่น้องประชาชน ทำกิจกรรม โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ริมถนนเส้นทาง จ.ส.ว.-บ้านไผ่ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

05 ก.ค. 61

เทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมกับพี่น้องประชาชน ทำกิจกรรม โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ริมถนนเส้นทาง จ.ส.ว.-บ้านไผ่ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี