เทศบาลตำบลจระเข้หิน ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนอำเภอครบุรี

19 มิ.ย. 64

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำมาช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแชะ องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ และโรงพยาบาลครบุรี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน เนื่องจากมีการแก้ไขและซ่อมแซมระบบน้ำประปาของอำเภอครบุรี ทำให้ต้องงดการจ่ายน้ำชั่วคราว ณ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา