เทศบาลตำบลจระเข้ได้มอบทรายอะเบท ให้แก่ประธาน อสม.ของแต่ละชุมชนเพื่อนำไปใช้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

10 มิ.ย. 65

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบทรายอะเบท ให้แก่ประธาน อสม.ของแต่ละชุมชนเพื่อนำไปใช้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในบ้าน และบริเวณรอบ ๆ บ้าน ของแต่ละชุมชนต่อไป