วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ครบรอบ 108 ปี

25 ต.ค. 62

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และนายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ครบรอบ ๑๐๘ ปี จากนั้นนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสรณ์ และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนปิยมหาราช ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา