เรื่องการขอฝากผู้กักกันตัว และได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ State Quarntine (SQ) ของเทศบาลตำบลจระเข้หิน

03 ก.ย. 64
วันที่ 3 กันยายน 2564 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือกับนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการขอฝากผู้กักกันตัว และได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ State Quarntine (SQ) ของเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อใช้ในการรับรองการกักตัวผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในความดูแลของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)