เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนโครงการของหน่วยงานและชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณ ประจำปี 2565

17 พ.ย. 64
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยนางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุม เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนโครงการของหน่วยงานและชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2