เรื่อง การสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

05 ต.ค. 63

เรื่อง การสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ประกาศเรื่องการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำปี ๒๕๖๔

โดนจะให้พนักงานสำรวจมีอำนาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการ จึงขอให้ท่านอนุญาตให้พนักงานสำรวจของเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อประโยชน์ของท่านในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกต้อง และขอให้ท่านให้ความสะดวกแก่พนักงานสำรวจตามสมควร