การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

18 พ.ค. 64

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศบาลตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมแก้ไขปัญหาลอกท่อระบายเพื่อบรรเทาปัญหาท่ออุดตัน ลดปัญหาน้ำท่วมขัง

การแก้ไขปัญหาเส้นทางถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนาท่ายูงของชุมชนบ้านไผ่ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

และการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้าวัดสว่างหนองแวง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล