การแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

13 พ.ค. 64

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัน ณ บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา