“แข่งขันกีฬา อบต.ลำเพียกคัพ” ประจำปี 2565

03 พ.ย. 65

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และนางสาวปิยฉัตร ขวัญยืน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดในการ “แข่งขันกีฬา อบต.ลำเพียกคัพ” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก โดยมีนายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล กำนันตำบลกุดโบสถ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้