แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินในโครงการ การปฏิบัติการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

27 พ.ค. 65

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินในโครงการ การปฏิบัติการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิ่น