แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19

03 พ.ค. 65

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดข้าราชหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสี่ยงสูงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่กักตัว