แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมูลบน ครั้งที่ ๒

29 ต.ค. 63

 

จากสถานการณ์น้ำในเขื่อนมูลบน ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก ๑๓๐.๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร (๙๒.๖๓เปอร์เซ็น)ของความจุ) สามารถรองรับน้ำได้ถึงระดับเก็บกัก(๑๔๑ล้านลูกบาศก์เมตร) อีก ๑๐.๓๙ล้านลูกบากศก์เมตร และใช่ช่วงวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนมูลบนจำนวนมาก ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนมูลบน ลงคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองธรรมชาติ (ลำน้ำมูล) หากมีปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นกว่าระดับเก็บกัก โดยหากมีการระบายน้ำจำนวนเท่าใด และวันเวลาใดนั้น โครงการฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป