แจ้ง เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

17 พ.ย. 64

แจ้ง เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ขอให้ท่านมารับแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 นี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :