โครงการการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลำมูล จังหวัดนครราชสีมา

11 ก.ย. 66

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00น . เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลำมูล จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา