โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตน์ฯ ณ.วัดสว่างหนองแวงบ้านไผ่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

05 มิ.ย. 60

โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตน์ฯ

ณ.วัดสว่างหนองแวงบ้านไผ่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา