“โครงการควบคุมและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565” หมู่ที่ 2

13 ก.ย. 65

วันนี้ 13 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้รับมอบหมายจากนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฯ “โครงการควบคุมและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565” ตามพระปณิทานฯ โดยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลทำประชาคม หมู่ 2